fbpx

”Miten ihmeessä saisin porukan motivoitumaan tästä projektista?" 

Miten motivoit itseäsi, tiimiäsi tai työkaveriasi?


Innostu ja onnistu- valmennus

Mielessäsi saattaa pyöriä edellisen kaltaisia kysymyksiä, kun pähkäilet milloin olisi hyvä ajankohta esitellä tuleva projekti tiimillesi. Saatat myös miettiä keinoja miten se kannattaisi tehdä. 

Saatat jopa pyrkiä siirtämään projektin esittelyä viimeiseen mahdollisuuteen asti, sillä tunnet oman porukkasi ja tiedät jo etukäteen minkälaisen vastaanoton uusi projekti aiheuttaa. Joukossa on niitä, jotka ovat heti innolla mukana uuden edessä ja niitä, jotka eivät niin innostu, mutta voit luottaa heidän työpanokseensa.


Entä ne, jotka ovat aina muutoksia ja uudistuksia vastaan? Ne, jotka vastustavat asiaa jo ennen kuin edes tietävät mistä on kyse tai ennen kuin ehdit edes kertoa asiasta.  

 

Miten saat ihmiset motivoitumaan siitä, mitä teidän pitäisi yhdessä saada aikaiseksi ilman, että muutosvastarinta laittaa jarruja matkaan jo ennen kuin varsinainen startti on edes otettu?

 

Tai miten motivoit kolleegaa, jos itse olet intoa täynnä ja kolleega yrittää lannistaa sinut sekä muun tiimin omilla näkemyksillään?

Entä jos oletkin itse se, joka haluaa laittaa jarruja projektiin? 

Entä jos olet itse kadottanut motivaatiosi ja työ on alkanut maistua puulta?

valmennukseen sisältyy henkilökohtainen sparraus!

Miksi innostu ja onnistu -valmennus?

Silloin kun elämän eri osa-alueiden haasteet ja ongelmat alkavat vaikuttamaan hyvinvointiin negatiivisesti, alkaa se näkymään jaksamisessa ja pikkuhiljaa se näkyy myös työpaikalla.


Aiemmin energinen ja aktiivinen työntekijä voi muuttua passiiviseksi ja tehokas työntekeminen tehottomaksi. Paukkuja ei yksinkertaisesti riitä.


Siinä tilanteessa innostus ja motivaatio voivat olla vain kaukainen haave sekä kauniita sanoja kiireisessä ja stressaavassa tilanteessa.

Henkilökohtaisen elämän haasteet ja ongelmat voivat viedä voimat ja työelämän kiire sekä haasteet työyhteisössä voivat kasvattaa kuormaa entisestään.


Aiemmin muutokset avoimesti ja innokkaana vastaanottanut työntekijä saattaa muuttua hiljaiseksi taustalle, eikä mikään enää motivoi häntä. Ei oma työ, eivätkä uudet mahdollisuudet. Negatiivisuus voi nostaa päätään.


Ja mikä pahinta, tuo ilmapiiri leviää kulovalkean lailla, ellei asialle tehdä jotakin. 

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus sisältää 6 h koulutuksen.
Hinta sisältää max 6 hlöä (lisäosallistujat laskutetaan erikseen).
Livenä paika
n päällä tai verkossa. 

Lisäksi jokaiselle yhden tunnin (1h) henkilökohtainen sparraus. 

1

Oma tilanne ja mahdollisuudet

Osallistuja lähtee selvittämään omia mahdollisuuksiaan onnistua, omia vahvuuksiaan ja miten hän voi vahvistaa niitä entisestään. Hän selkeyttää oman tilanteensa ja käytössään olevia työkaluja.


Osallistuja saa lisää työkaluja, joiden avulla hän pystyy parantamaan omaa hyvinvointiaan ja sitä kautta jaksamistaan töissä ja työn ulkopuolella. 


Osallistuja oppii huomaamaan mikä ohjaa hänen käyttäytymistään ja ajatuksiaan ja sitä kautta pääsee kääntymään onnistumisen polulle.


2

Tavoitteet ja odotukset

Osallistuja ymmärtää tavoitteet ja niiden merkityksen onnistumiselle sekä henkilökohtaisessa elämässään, että työelämässä.

Osallistuja oppii luomaan itselleen motivoivia ja innostavia tavoitteita ja pystyy tarkastelemaan omia tavoitteitaan realistisesti. Osallistuja pystyy näkemään omien odotustensa ja oman motivaationsa merkityksen omalle onnistumiselle sekä koko tiimin onnistumiselle. 


3

Luottamus ja sen kasvattaminen

Osallistuja oppii keinot, joiden avulla hän pystyy kasvattamaan luottamusta itseensä. Näin hän pystyy vaikuttamaan positiivisesti koko työyhteisön ilmapiiriin. Hän pystyy kohtaamaan haasteita ja ongelmia paremmin ilman draamoja ja konflikteja työyhteisössä. 


Osallistuja saa avaimia omien pelkojensa käsittelyyn. Avaimien avulla hän pystyy hallitsemaan omia pelkojaan kohdatessaan haasteita ja ongelmia niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin työelämässä. Hän ymmärtää myös mistä nämä pelkotilat syntyvät ja pystyy päästämään niistä irti.


4

Menestyksen avaimet

Osallistuja kirkastaa oman sekä yhteisen vision, jotka ohjaavat toimintaa eteenpäin. Hän saa käyttöönsä menestyksen avaimet, joiden avulla hän pystyy tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan.


Osallistuja saa konkreettiset toimintamallit, joiden avulla hän pystyy vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa ja pystyy parantamaan sitä. Näin hän pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, energisenä, motivoituneena ja innostuneena sekä positiviisena niin työssä kuin työn ulkopuolellakin.


Virpi Silonsaari / VS IDEA

Tiedän mitä vaikutuksia jatkuva kiire ja stressi, oravanpyörä tai haasteet työhteisössä voivat aiheuttaa hyvinvoinnille.
Kun työ vie kaikki mehut, kiire vie mennessään, motivaatio on hukassa tai energiaa ei riitä mihinkään ylimääräiseen, voi elämä muuttua sangen yksitoikkoiseksi ja ilottomaksi.

Motivaatio on hukassa, eikä mikään innosta. Se kaikki vaikuttaa omaan hyvinvointiin negatiivisesti ja sen lisäksi se heijastuu myös ympärille työyhteisöön.
  

Sen ei tarvitse jatkua. Voit auttaa niin itseäsi kuin tiimiäsi. 

Mitä asiakkaani sanovat minusta?

Virpiltä saa hyvät avaimet

Positiivisuus lisää positiivisuutta eli ajattelen myönteisemmin. Ikävätkin asiat on silloin helpompi käsitellä ja vatvominen jää vähemmälle. Tähän mennessä oppimani ja oivaltamani asiat vaikuttavat jaksamiseen todella paljon ja Virpiltä saa hyvät avaimet tähän. Virpi on valmentajana lempeä, mutta johdonmukainen.  Silloin, kun jokin harmittaa ja ei pääse eteenpäin, hän kyllä keksii ratkaisun.

Virpi on erittäin sitoutunut

Hän perehtyy yksilöllisiin tarpeisiin, kuunnellen asiakkaan toiveita sekä muutoksen tarpeita.
Virpi on aidosti rinnalla kulkija.
Omien kokemustensa kautta Virpistä on tullut kokemusasiantuntija ja siksi tämä homma toimii!!!

Kuin yksilövalmennuksessa

Virpi on ystävällinen ja sympaattinen. Tasapainoisena ja fiksuna valmentajana hän huomioi kaikki ryhmän jäsenet aivan kuin olisimme yksilövalmennuksessa.

Hinta: 975€ + alv 24%


Valmennus sisältää jokaiselle koulutukseen osallistuvalle 
 yhden tunnin (1h) henkilökohtaisen sparrauksen ILMAISEKSI (á 97€/hlö)


Hinta sis. max 6 hlöä. Vain 162,50€/hlö + alv 24%.
Lisäosallistujat laskutetaan erikseen. 

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle tämä koulutus sopii?

Mitä koulutus maksaa?

Mitä tarkoittaa henkilökohtainen sparraus?

Kuinka monta osallistujaa hinta sisältää?

Kuka on kouluttajana?

Kuinka pitkä koulutus on?