fbpx

Valjasta koko tiimisi hyvinvointi onnistumisen tueksi

Keinot hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitoon

Hyvinvointi -valmennus

Valmennuksessa valjastat omia ajatuksia ja tunteitasi oman hyvinvointisi ja onnistumisesi sekä sitä kautta koko tiimisi tueksi. 

Käsittelet henkilökohtaista tavoitteenasettelua elämälle suunnan ja merkityksen antavien arvojesi kautta. Ymmärrät työn merkityksen ja arvon omalle hyvinvoinnillesi.

Kirkastat omaa ajankäyttöäsi ja tarkennat ajanhallinnan merkitystä omassa hyvinvoinnissasi ja työssä jaksamisessa. 

Oma ymmärryksesi oman vastuun merkityksestä hyvinvoinnin parantamisessa kasvaa.

Valmennukseen sisältyy harjoituksia, jotka liittyvät henkilökohtaiseen kehittymiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen sekä terveyden ylläpitämiseen, työssä jaksamiseen sekä työssä kehittymiseen. 

valmennukseen sisältyy henkilökohtainen sparraus!

Miksi hyvinvointivalmennus?

Silloin kun elämän eri osa-alueiden haasteet ja ongelmat alkavat vaikuttamaan hyvinvointiin, alkaa se näkymään jaksamisessa ja pikkuhiljaa myös työtehossa. Aiemmin energinen ja aktiivinen työntekijä voi muuttua passiiviseksi ja tehokas työntekeminen tehottomaksi.

Henkilökohtaisen elämän haasteet ja ongelmat voivat viedä voimat ja työelämän kiire kasata kuormaa entisestään. Aiemmin kehittäjänä ja innokkaana projekteissa toiminut työntekijä saattaa muuttua hiljaiseksi taustalle, eikä mikään enää motivoi häntä.


Jatkuva kiire vie mennessään.


Työntekijä raahautuu aamulla väsyneenä työpaikalle ja työpäivän jälkeen palaa entistä väsyneempänä kotiin ja siihen se sitten jää.


Omalle hyvinvoinnille ei jää aikaa, eikä siihen ole edes voimia.


Epäterveellinen ruokavalio ja kiireessä työpaikalla syödyt eväät eivät auta jaksamaan, päinvastoin.


Jos toimintatavoissa mikään ei muutu, ei tulevaisuus näytä hyvälle.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus sisältää 6 h koulutuksen.
Hinta sisältää max 6 hlöä.
Livenä paika
n päällä tai verkossa.

Lisäksi jokaiselle yhden tunnin (1h) henkilökohtainen sparraus. 

1

Arvojen ja tavoitteiden merkitys omassa hyvinvoinnissa

Osallistuja valjastaa henkilökohtaiset arvot tukemaan onnistumistasi niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin työelämässäkin. Osallistuja kirkastaa omat arvonsa sukeltamalla omaan arvomaailmaansa. Samalla osallistuja osaa yhdistää työnsä arvot omaan arvomaailmaansa.

Mikä merkitys tavoitteilla on onnistumiselle?
Osallistuja oppii luomaan tavoitteita, jotka motivoivat ja tuovat iloa niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin työelämässäkin. Osallistuja oppii välttämään ansoja ja karikoita, jotka estävät häntä onnistumasta. Osallistuja kirkastaa omat tavoitteensa ja tietää mitä hän haluaa tehdä ja saavuttaa. 


Harjoituksia. 

2

Onnistumisen helppous

Osallistuja lähtee purkamaan esteitä oman onnistumisensa edestä tunnistamalla tunteita ja niiden vaikutuksia valintoihinsa ja päätöksiinsä ja sitä kautta lopputulokseen.
Osallistuja oppii huomaamaan omien ajatustensa vaikutukset onnistumiseensa.
Osallistuja huomaa oman ajattelunsa sudenkuopat ja oppii kääntämään tilanteen onnistumiseen.


Osallistuja oppii arvostamaan itseään, työtään ja ihmisiä ympärillään sekä koko elämäänsä. Hän oppii keinot, joiden avulla voi päästää irti niistä asioista, jotka estävät onnistumisen.

Osallistuja ymmärtää sisäisen puheen merkityksen omaan hyvinvointiinsa sekä onnistumiseensa.


Osallistuja kasvattaa luottamusta itseensä ja valjastaa rohkeuden tukemaan onnistumistaan. Hän oppii käsittelemään pelkojaan, jotka estävät hänen onnistumisensa. 


Harjoituksia. 


3

Ajankäytön suunnittelu onnistumisen tukena

Osallistuja ymmärtää ajankäytön merkityksen oman ja koko työyhteisön hyvinvoinnille. Hän pystyy muuttamaan tehottoman ajankäytön tehokkaaksi ja saa ajan riittämään tarvittaviin asioihin.


Osallistuja ymmärtää mitä vaikutuksia kiireellä on hänen hyvinvointiinsa ja pystyy työkalujen avulla kesyttämään kiirettä. Hän saa käyttöönsä ajankäytön hallinnan menetelmät.


Harjoituksia. 


4

Ravinnon ja aktiivisuuden merkitys

Osallistuja ymmärtää ravinnon merkityksen kehon toimintaan ja hyvinvointiin. Samalla hän oppii näkemään omien tapojen ja rutiinien vaikutukset hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. 


Osallistuja ymmärtää liikkumattomuuden vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja aktivoituu arjessa. Hän ymmärtää palautumisen ja levon merkityksen hyvinvointiin ja jaksamiseen töissä ja työn ulkopuolella. 


Harjoituksia. 

Virpi Silonsaari / VS IDEA

Tiedän mitä vaikutuksia jatkuva kiire ja stressi, oravanpyörä ja haasteet työhteisössä voivat aiheuttaa hyvinvoinnille.
Kun työ vie kaikki mehut, kiire vie mennessään, motivaatio on hukassa tai energiaa ei riitä mihinkään ylimääräiseen, voi elämä muuttua sangen yksitoikkoiseksi ja ilottomaksi.

Energinen, aktiivinen ja motivoitunut työntekijä on kuin muisto aikaisemmilta ajoilta. Se kaikki heijastuu myös ympärilläsi oleviin ihmisiin, kotona ja työpaikalla. Jos tilanne jatkuu, näkyy se myös tuloksissa.

Sen ei tarvitse jatkua - voit muuttaa tilanteen ja auttaa niin itseäsi kuin tiimiäsi. 

Mitä asiakkaat sanovat minusta?

Virpi on erittäin sitoutunut siihen, mihin ryhtyy

Virpi on aidosti rinnalla kulkija.
Omien kokemustensa kautta Virpistä on tullut kokemusasiantuntija ja siksi tämä homma toimii!!!
Virpin kanssa edetään asiakkaan määrätessä vauhdin… tosin, jos oma into meinaa lopahtaa, löytää Virpi sen tarvittavan tsempin ja taas jatketaan innolla eteenpäin. Vilpittömästi suosittelen häntä!!

Virpistä huokuu into auttaa

Virpi on ystävällinen ja iloinen. Hän osaa ottaa huomioon kaikki ryhmän jäsenet.  Virpistä huokuu kiinnostus ja into auttaa meitä kaikkia voimaan paremmin.

Virpi tietää mitä käyn läpi

Sinusta näkee, että olet oikeasti kokenut asiat, joista puhut. 
Pystyt samaistumaan minuun ja tiedät mitä käyn läpi. Pystyt auttamaan. 
Kiitos:)

Hinta: 975€ + alv 24%

Valmennus sisältää jokaiselle koulutukseen osallistuvalle 
 yhden tunnin henkilökohtaisen sparrauksen ILMAISEKSI (á 97€/hlö).


(Hinta sis. max 6 hlöä. Vain 162,50€/hlö + alv 24%)

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle tämä koulutus sopii?

Mitä koulutus maksaa?

Mitä tarkoittaa henkilökohtainen sparraus?

Kuinka monta osallistujaa hinta sisältää?

Kuka on kouluttajana?

Kuinka pitkä koulutus on?